Sparks

Sparks

Sparks är en digital plattform som inspirerar unga i åldern 10-15 år att hitta sin grej och sedan matchas med det lokala utbudet av föreningar och aktiviteter. Sparks vill verka som en dörröppnaren mellan unga och inkluderande, schyssta och intressanta föreningar, där unga får utvecklas, känna inre glädje, och gemenskap med andra. Med hjälp av utvalda influencers såsom Penny Parnevik och YouTube-stjärnorna Wilma & Emil Holmqvist lyfter Sparks fram nya, kända och okända aktiviteter inom sport, kultur eller skolämnen.

Sparks Generation baseras bland annat på amerikansk forskning kring SPARKS, och GRIT, där en av slutsatserna är att en meningsfull fritid bidrar till bättre resultat i skolan, ger känsla av gemenskap och leder till bättre framtidsutsikter och ökat välmående hos unga.

"Vi vill hjälpa unga att hitta och utveckla en passion, en sk Spark, som skänker glädje, motivation och mening på fritiden. Att ha ett intresse som du själv valt att engagera dig i, ha ledare och kompisar som hjälper dig att växa och bli en del av en gemenskap, visar sig ha positiv påverkan på självförtroende, betyg och skapar bättre framtidsutsikter" - Alexandra Krook, Sparks grundare.

Läs mer om Sparks.

Typ av verksamhet: Ideell förening som hjälper unga att hitta sitt inre brinn, sin Spark
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och kost