Rindö förskola

Rindö förskola

Med utgångspunkt i förskolans uppdrag att ge barnen förutsättningar ”…att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer…” (Lpfö18 s 9), sätter Rindö förskola extra fokus på barnens förutsättningar till utveckling och lärande med hjälp av rörelse.

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Förskolegården är stor och erbjuder variationsrik motorisk aktivitet samt ligger i nära anslutning till skog.

Rindö förskola arbetar med hållbarhet utifrån HSR – Grön Flagg. Förskolan arbetar återkommande med målområdet Livsstil och hälsa där rörelse är ett betydelsefullt inslag. De anordnar aktivitetsdagar och rörelseglada aktiviteter som att gå hinderbanor, dansa, göra barnyoga, repklättra uppför litet berg, göra dragkamp och reflexvandra i mörker genomförs regelbundet.

Det finns goda möjligheter till rörelse inomhus med tillgång till rörelserum och mjuka golv i olika nivåer där barnen kan rulla, springa, hoppa och dansa. Förskolas miljö skapar goda förutsättningar för barnen att utveckla grovmotoriska grundrörelser.

Typ av verksamhet: Förskola
Var i landet: Vaxholm, Stockholms län
Initiativet berör: Fysisk aktivitet