Riksförbundet Cystisk Fibros

Riksförbundet Cystisk Fibros

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) är en organisation som arbetar för ett bättre och friskare liv, både för de som har cystisk fibros (CF) eller primär ciliär dyskinesi (PCD) och för deras familjer. Det gör de på en rad olika sätt; bättre och tydligare information, de involverar barn och unga, ordnar aktiviteter som skapar samhörighet och ger stöd, och genom våra fonder ger förbundet ekonomiskt stöd till vårdutveckling och forskning.

CF-Spelen är RcCF's event som arrangerades första gången hösten 2017 och planeras att genomföras regelbundet. Det är en aktivitetsdag full med motion och rörelse för barn och ungdomar med CF och PCD samt deras familjer i Kampen för ett friskare liv. Visionen med CF-Spelen är i första hand att sprida rörelseglädje till barn och ungdomar med CF och PCD och få dem att uppleva hur roligt och spännande det kan vara med träning och motion och att det är en grundläggande nödvändighet för att få ett bättre och friskare liv med CF eller PCD. Men spelen riktar sig även till dem som inte har någon av dessa sjukdomar och utgör också en arena för att sprida information om CF och PCD.

Läs mer om Riksförbundet Cystisk Fibros.

Typ av verksamhet: Ideell organisation
Var i landet: RfCF finns i Uppsala, CF-Spelen är ett nationellt event och arrangerades första gången i Stockholm
Initiativet berör: Fysisk aktivitet