Right To Play

Right To Play

Right To Play arbetar för och med nyanlända ungdomar för att stärka deras möjligheter att bli aktiva deltagare i samhället, med idrotten som plattform. Fokuset ligger på självkänsla, nätverk och rörelse med målet - ett första jobb. Allt arbete utgår ifrån utbildade och certifierade ungdomsledare som rekryteras från målgruppen.

"I samarbete med partners från förenings- och näringsliv, utbildar och stöttar Right To Play ungdomar att bli fotbollsdomare genom sin Domarakademi, utvecklar unga ledare med ett särskilt fokus på nyanlända tjejer, samt genomför aktiviteter med upplevelsebaserat lärande på några av Sveriges största idrottsarenor. ”Integration är en tvåvägsprocess, där det måste finnas en aktiv mottagare för att vi ska lyckas med vår tids stora samhällsutmaningar. Där använder vi idrottsrörelsens inkluderande verktyg för att näringsliv, föreningsliv och ungdomar ska mötas och skapa effekt på individnivå och för samhället i stort.” - Anna Lindh, verksamhetsledare Right To Play.

Läs mer om Right To Play.

Typ av verksamhet: Icke vinstdrivande organisation
Var i landet: Stockholmsregionen
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och jämlik hälsa