QLeva

QLeva

QLeva är ett webbaserat lärverktyg för skolan som lär elever och deras föräldrar hur man tar hand om hjärnan, kroppen och varandra för att må bra och lyckas i skolan. QLeva är en social innovation, unikt genom att det bygger på medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet. Materialet återkommer åldersanpassat från 6-16 år och inkluderar fina bilder. Eleverna presenteras för fyra bildspel om kroppen och sömn, mat och rörelse samt ett om empati och värdegrund.

QLeva förmedlas av pedagog och/eller elevhälsa och föräldrar inkluderas vid föräldramöte och får skriftlig vägledning hur de kan lotsa sina barn till goda levnadsvanor. QLeva ska genomsyra skolgången så att ingen elev lämnar skolan utan kunskap om hållbar livsstil. HT 2019 tillkommer en app som kommer att förenkla användningen ytterligare.

"Idén QLeva har tagits fram p g a att psykisk och fysisk ohälsa ökar bland unga och för att det inte finns några riktigt bra förebyggande och långsiktiga material att arbeta med i skolan för att stävja detta. I mitt arbete som barnläkare framkommer ofta dåliga levnadsvanor som väsentlig orsak till hur de mår. Målet med verktyget QLeva är att med bra information, som barn och föräldrar tar till sig genom upprepning och inspirerande material, ge unga en stabilare tillvaro, bättre relationer och en god fysisk och psykisk hälsa. Då blir det lättare att lyckas i skolan.

Om QLeva får starta redan i förskoleklass, och genomsyra grundskolan, så ökar chansen att bevara den goda hälsa de flesta barn har när de börjar skolan."

QLeva används idag på såväl skola som vårdinrättning (på det senare inom ramen för Första linjen, som psykoedukation av barn och förälder vid psykisk ohälsa). I utvärderingar har QLeva fått mycket positiv respons, såväl av elever som tycker om materialet och inte minst av föräldrar, som många gånger behöver stöd.

Läs mer om QLeva.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet, kost och hälsa