Move Motala

Move Motala

Move Motala är en satsning som Östergötlands Idrottsförbund och Motala kommun gör tillsammans i syfte att invånarna i Motala kommun ska bli friskare och starkare. Move Motala vill bidra till en mer aktiv och mer välmående kommande generation samt att fler verksamheter prioriterar satsningar kring rörelse för alla åldrar.

"Ju fler vi är, desto större blir effekterna – alla barn, unga och vuxna räknas. Tillsammans arrangerar vi aktiviteter, utbildningar och nätverksträffar för att öka kunskapen kring vikten av rörelseförståelse."

Det här är Move Motala:

  • För ett friskare och starkare Motala
  • Fler som prioriterar satsningar kring rörelse
  • Ökade möjligheter till rörelse för alla
  • Ökad samverkan
  • Rörelseråd
  • Ökad kunskap kring rörelseförståelse
  • Move Motala ska vara ett känt varumärke i Motala kommun
  • En samhörighetskänsla – jag är med i något större.

Läs mer om Move Motala på Instagram @movemotala eller Facebook @movemotala.

Typ av verksamhet: Projekt
Var i landet: Motala
Initiativet berör: Fysisk aktivitet