Motivationslyftet

Motivationslyftet

2013 startade Motivationslyftet by Star for Life med en tydlig målbild: motivation på schemat i alla svenska skolor. De arbetar med flera utbildningsprogram för barn och ungdomar inom värdegrundsarbete, motivation och mental träning.

"Stress, oro och ångest kryper ner i åldrarna. Det påverkar både hälsa och prestation. Vi vill skapa en skola där självkänsla och mental styrka värderas lika högt som ämneskunskaper och kompetenser."

Motivationslyftet har sedan starten implementerats i drygt 50 högstadie- och gymnasieskolor. Alla program är utvecklade för att stärka elevernas självkänsla och självkännedom, och därmed deras förmåga till självledarskap. Målsättningen är att stärka den psykiska hälsan och förebygga socialt utanförskap, men även bidra till starkare studieresultat.

"Inom elitidrotten är mental träning en självklarhet eftersom man vet om den positiva inverkan som mindset har på hållbar prestation. Men skolan saknar ofta planer för detta, det försöker vi förändra."

För mer info, maila gärna helene@motivationslyftet.se.

Läs mer om Motivationslyftet.

Typ av verksamhet: Mental träning
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysiskt aktivitet och kost