Medicinväskan

Medicinväskan

Medicinväskan verkar för att höja status och säkerheten för barn och ungdomar som "bär med sig livsviktig medicin" i vardagen primärt i skolmiljön. Målet är att motverka stigmatisering och problematisering av målgruppen. T.ex. stillasittande inomhus för att skolan inte kan hantera ansvaret kring akutmedicinen och agera vid behov.

Gemensamma nämnare för målgruppen:

  • Denna grupp ca 10% av befolkningen bär med sig livsviktig medicin i vardagen vart de än går.
  • Det är kritiskt för dem att de snabbt får rätt behandling vid en krissituation från vanliga medmänniskor.

Medicinväskan utvecklar den kroppsnära väskan som skyddar målgruppen i vardagen och minimerar risken för allvarliga påföljder vid krissituationer. Väskan motverkar stigmatisering av målgruppen då den underlättar för skolpersonal att hantera ansvaret.

Läs mer om Medicinväskan.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Stockholm
Initativet berör: Fysisk aktivitet