Livet ut

Livet ut

Livet Ut UF är ett ungdomsföretag ifrån Torsbergsgymnasiet i Bollnäs, som format en affärsidé utifrån frågan: Varför slutar barn idrotta?

Företaget består av sex ungdomar som alla har starka anknytningar till idrott på olika nivåer och har erfarenhet av idrottens alla sidor, även baksidor. De har utefter detta, tillsammans med forskning, skapat sig en bild kring varför de tror att allt fler barn slutar röra på sig.

De har därefter själva författat, illustrerat och formgivit en mycket uppskattad barnbok med fem olika realistiska sagor baserade på idrottens baksidor. De vill skapa ett idrottsklimat som förebygger att barn slutar idrotta. Boken heter: Kampen för vår idrott- skratt, svett men inga tårar. I boken får vi följa flera karaktärer som ställs inför olika problem i deras idrottande. En revolutionerade och pedagogisk barnbok som tar upp viktiga ämnen parallellt med en spännande och reflekterande historia. De har valt att ta upp avgörande aspekter som bland annat utanförskap, machokultur/normer, press ifrån vuxna, toppning och vikten av att bevara leken.

Boken riktar sig till idrottande 6-9 åringar och vuxna som föräldrar, föreningar och skolor i utbildningssyfte. Boken är skapad som ett verktyg som ska hjälpa den vuxna att skapa en bra och hållbar diskussion med barnet. De har därav valt att stoppa in reflekterande frågor i slutet på varje saga som återkopplar till handlingen i sagan, allt för att plantera ett frö i barnets huvud och få barnet att tänka efter. De vill att diskussionen ska leda till att barnet får en sund och hållbar tanke kring sitt idrottande, som ska förebygga att barnet i senare ålder inte slutar med sin idrott. De har även, till varje kapitel, en fakta del till den vuxne som ska informera och ge en faktabaserad bakgrund till sagan. De ger även faktabaserade tips på hur du som vuxen kan hantera aspekterna med barnen och hur man ska fortsätta påverka barnen till ett hälsosamt idrottande livet ut.

”Vår dröm är att idrotten ska vara en plats där varje barn blir respektfullt bemött och inte förminskad på något sätt. Att barnens idrott ska bygga på glädje och inte prestation! Vår kamp handlar om att idrott ska innehålla skratt, svett men inga tårar- livet ut.” – Livet Ut UF

Tveka inte av att höra av er om ni har några frågor eller är intresserad av boken!

Mail: Livetutuf@gmail.com
Tel: 072-247 94 75
Eller via deras sociala medier, Facebook och Instagram där de heter @LivetutUF.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Gävleborgs län
Initiativet berör: Fysisk aktivitet