Lifee

Lifee

Att använda spelmekanismer för att öka motivation till rörelse har tidigare varit ett mindre utforskat område, men nu finns det bevis för att det fungerar. I en amerikansk studie, publicerad i oktober 2017, visar resultaten att gruppen som tilldelats poäng för sin fysiska aktivitet rörde sig mer än kontrollgruppen som inte tilldelats poäng under testperioden. I samma anda funkar Lifee, genom att erbjuda barn och ungdomar att samla poäng till ett mobilspel när de rör sig och är aktiva.

I de skolor där Lifee används har medvenheten, förståelsen för, samt den faktiska fysiska aktiviteten ökat märkbart med nästan 100%.

Läs mer om Lifee här.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet