Lifee

Lifee

Att använda spelmekanismer för att öka motivation till rörelse har tidigare varit ett mindre utforskat område, men nu finns det bevis för att det fungerar. I en amerikansk studie, publicerad i oktober 2017, visar resultaten att gruppen som tilldelats poäng för sin fysiska aktivitet rörde sig mer än kontrollgruppen som inte tilldelats poäng under testperioden. I samma anda funkar Lifee genom att erbjuda barn och ungdomar att samla poäng till ett mobilspel när de rör sig och är aktiva.

"I de skolor där Lifee används har medvenheten, förståelsen för, samt den faktiska fysiska aktiviteten ökat märkbart med nästan 100%."

Läs mer om Lifee.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet