Jönköpings kommun

Jönköpings kommun

Jönköpings kommun arbetar för att skapa förutsättningar för daglig rörelse i skolan – ute och inne. Deras långsiktiga mål är att daglig rörelse ska vara ett självklart och prioriterat inslag i alla förskolor och skolor i Jönköpings kommun. Projektet är ett samarbete mellan Utbildningsförvaltningen och Smålandsidrotten, och tillsammans erbjuder de skolorna stöd vid planering av insatser, samverkan med föreningar, inspiration och utbildning. De arbetar på elev-, personal- och organisationsnivå och de insatser som görs anpassas utifrån respektive skolas förutsättningar och planeras för att vara långsiktigt hållbara. Målet är att aktiviteterna ska leda till att barn och elever får en bättre rörelseförståelse för att de på så sätt ska våga, vilja och kunna vara aktiva livet ut.

Läs mer om Jönköpings kommun.

Typ av verksamhet: Offentlig verksamhet
Var i landet: Jönköping
Initiativet berör: Fysisk aktivitet