Invest in your health north AB

Invest in your health north AB

Invest in your health north AB är företaget där störst fokus ligger på hälsa i alla former. North Box-anläggningen erbjuder bland annat utbildande träning i form av gruppträningar och personlig träning. Med det brinnande intresset att skapa bättre förutsättningar för ökad rörelse bland barn jobbar Invest in your health north AB även med att ständigt göra idrotten tillgänglig för alla.

"Trygghet, lärande, styrka och professionalism är fyra grundvärderingar Invest in your health north AB står för och som vägleder de i deras arbete mot ett samhälle där idrotten är till för alla.""

Läs mer om Invest in your health north AB på deras sociala medie-kanaler:

Instagram: investinyourhealthse (företaget) samt northboxbyiiyh (North Box)

Facebook: Invest in your health AB

Typ av verksamhet: Företag, gym, friskvård
Var i landet: Övertorneå, Norrbotten
Initiativet berör: Fysisk aktivitet