Humana

Humana

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans samt äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS.

"Vissa av oss behöver mer eller mindre stöd för att klara av vardagen. Det stödet ska komma från människor som har förmågan att lyssna, skratta och trösta. Och det är där vi kommer in."

2020 satsar Humana på hälsa i vitt begrepp – gemenskap, hjälpmedel, rörelseglädje och psykisk hälsa. De vill att fler barn och unga ska inspireras till mer rörelse i vardagen.

"Unga med funktionsvariationer idrottar och motionerar betydligt mindre än andra i samma ålder. Sjukdomar, skador, trötthet, mediciner eller dåligt självförtroende kan leda till passivitet. Därför är det jätteviktigt att anhöriga, kompisar och personal stöttar och peppar till rörelse."

Läs mer om Humana.

Typ av verksamhet: Omsorgsföretag
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet