Glasparken

Glasparken

I ett allt mer stillasittande samhälle ville den ideella föreningen Kultur 1740 skapa en mötesplats för barn och ungdomar som kunde inbjuda till lek och spontanidrott och bidra till minskad stress, ökad hälsa och bättre skolresultat. Resultatet blev Glasparken - den snälla parken.

Glasparken är en 4000 kvm stor aktivitetspark med skateramp, multisportarena, parkouranläggning, scen, ett stort lekskepp, gungor, hoppkudde och trampoliner, samt hinderbana. I parken anordnar föreningen i samarbete med andra lokala föreningar och Tranemo kommun kostnadsfria aktiviteter som är öppna för alla barn och ungdomar oavsett bakgrund eller funktionsnivå. De har till exempel anordnat instruktörsledd parkourträning, prova-på-aktiviteter och familjeträning. I ett projekt finansierat av Leader Sjuhärad kommer föreningen anordna minst 30 aktiviteter under de kommande tre åren med syfte att få barn och unga att röra sig mer och äta nyttigare.

Föreningen Kultur driver sedan tidigare Glasets Hus. Genom aktivitetsparken har föreningen breddat sin verksamhet och verkar nu inom en helt ny arena. Satsningen gjordes eftersom föreningen har mångfald som ledord och upplevde att deras verksamhet inte innefattade barn och unga. Aktivitetsparken är byggd helt på ideell basis och är finansierad av fondmedel från Allmänna Arvsfonden, Boverket och Sparbankstiftelsen, sponsring från lokala företag och crowdfunding.

Glasparken...

  • verkar för integration och kulturutbyte samt genererar ökad förståelse och kunskap om varandras olikheter.
  • involverar barn, ungdomar och personer med funktionsvariation under utformning och den fortsatta verksamheten.

Läs mer om Glasparken.

Typ av verksamhet: Ideell förening
Var i landet: Limmared, Västra Götaland
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och jämlik hälsa