Envite

Envite

Envite är en strategisk och operativ partner inom Employer Branding och hjälper företag behålla, utveckla och attrahera medarbetare. Ett starkt Employer Brand bidrar till engagerade och drivna medarbetare vars egna mål överensstämmer med företagets mål. Genom att arbeta mer strategiskt med sitt Employer Brand skapas förutsättningar för en företagskultur där medarbetarnas mål allierar med företagets.

"Energi, passion och glädje genomsyrar allt Envite är och träningen är en central del för att skapa just det. En kreativ, engagerad och rolig arbetsplats skapas inte av en slump utan är en konsekvens av de aktiveringar som pågår varje dag. För oss är det en självklarhet att barn och unga ska röra på sig, dels för att få ett hälsosamt liv men också en rolig och energifylld vardag!"

Läs mer om Envite

Typ av verksamhet: Konsultverksamhet mot företags organisation
Var i landet: Göteborg & Västra Götaland
Initiativet berör: Välj mellan Fysisk aktivitet och Kost