Entergate

Entergate

Entergate är ett SaaS företag som specialiserar sig på enkättjänster, e-learning och geografiska enkäter. Entergates kartläggningsverktyg pointSurvey integrerar geografisk information i digitala enkäter och har tagits fram i samarbete med Alingsås kommun och Trafikverket för att kartlägga skolbarns säkerhet i trafiken. PointSurvey genomför undersökningar som kartlägger barns färdvägar via en enkel app som automatiskt registrerar färdvägen, som samlar in åsikter, bilder och platsmarkeringar längs färdvägen för att kunna förbättra trafikmiljön.

En säkrare trafikmiljö och uppmanar ännu fler barn att gå eller cykla till skolan. Resultat ligger till underlag för att utvärdera vägar och miljön för att hitta förbättringsområden och på så sätt ge möjlighet till barn och ungdomar att leva aktivt och hälsosamt – säkert.

Läs mer hos Entergate.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet