Challengize

Challengize

Challengize är en partner och plattform för proaktiva och inspirerande digitala hälsoutmaningar och fysiska aktiviteter för företagets alla anställda.

Läs mer om Challengize.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Hela landet
Initiativet berör: Fysisk aktivitet