Barndiabetesfonden

Barndiabetesfonden

Barndiabetesfonden är den största finansiären av typ 1 diabetesforskning i Sverige. Utöver att samla in medel till forskning arbetar Barndiabetesfonden med att sprida kunskap om sjukdomen och underlätta för drabbade barn & familjer. Sverige efter Finland är mest drabbade i världen av typ 1 diabetes.

900 barn insjuknar varje år i Sverige i typ 1 diabetes, som är en livshotande obotlig sjukdom som kräver insulinbehandling och blodsockerkontroll dygnet runt, livet ut. Trots modern behandling leder sjukdomen ofta till svåra komplikationer och ett förkortat liv. Träning, god blodsockerkontroll och goda matvanor kan minska komplikationerna. Ett aktivt liv är därför extra viktigt för barn med typ 1 diabetes. Genom aktiviteter och öka kunskapen om rörelsens betydelse vill Barndiabetesfonden vara med och inspirera barn till ett mer aktivt liv.

H. K. H. Kronprinsessan är Barndiabetesfondens beskyddare.

Läs mer om barndiabetesfonden.

Typ av verksamhet: Insamlingsorganistation
Var i landet: Nationellt, med 15 lokalföreningar
Initiativet berör: Fysisk aktivitet & kost