Bara Vanlig Hälsa

Bara Vanlig Hälsa

Bara Vanlig Hälsa startades hösten 2016 av Niclas Wennerlund, en pappa som ville hitta en aktivitet till sin dotter med intellektuell funktionsnedsättning. Niclas började titta runt och höra sig för om det fanns löpning för den här målgruppen, men det gjorde det inte. Niclas beslutade sig för att starta upp en egen löpargrupp. 

Bara Vanlig Hälsa är först ut med löpträning med 100% delaktighet för löparna som är med på träningarna i Sverige, och de arbetar redan enligt FN:s barnkonvention som blir lag 2020. Deras ledord är rörelseglädje, 100% delaktighet, självbestämmande och professionellt bemötande och möjligheten att få träffa vänner.

"Vi tror på rörelseglädje, att löparna får springa på deras egna villkor tillsammans med sina medlöpare som kan vara assistenter, kompisar, syskon eller föräldrar. Det spelar ingen roll om du kan springa, gå eller rulla 10, 100 meter eller 3 kilometer."

Bara Vanlig Hälsa finns för närvarande i Stockholm, Hellasgården, Hässelby, Huddinge, Karlstad och Göteborg. Fler städer och orter kommer startas upp under våren och hösten 2019. 

Bara Vanlig Hälsa erbjuder sina sponsorer, volontärer både en digital utbildning i Bara Vanlig-metoden och föreläsningar i olika valfria teman. Bara Vanlig-metoden kan appliceras i olika branscher och fokuset ligger på bemötande, kommunikation, autonomi, delaktighet och självbestämmande. Bara Vanlig Hälsa stödjer sig mot modern forskning.

Läs mer om Bara Vanlig Hälsa.

Typ av verksamhet: Ideell organisation
Var i landet: Stockholm, Hellasgården, Hässelby, Huddinge, Karlstad och Göteborg
Initiativet berör: Fysisk aktivitet