Almega Friskvårdsföretagen

Almega Friskvårdsföretagen

Almega Friskvårdsföretagen är en branschorganisation inom Almega Tjänsteföretagen som organiserar Sveriges friskvårdsföretag. Almega Friskvårdsföretagen har som mål att förbättra Sveriges folkhälsa, höja branschens anseende, arbeta för rättvis konkurrens på friskvårdsmarknaden och vara en samlande röst för branschen.

Bland Friskvårdsföretagens mål finns att arbeta för en bättre folkhälsa i Sverige – bland annat genom att deras medlemsföretag ska erbjuda bra och allsidig träning, öka kännedom om nyttan med regelbunden träning och att motverka dopning, anorexi och ortorexi. Friskvårdsföretagen arbetar även för att höja branschens anseende, att verka för en hög anslutning till relevanta kollektivavtal samt att motarbeta svartjobb och alla former av diskriminering.

Almega Friskvårdsföretagen tar fram statistik och branschsiffror, bevakar lagstiftning och regleringar och kommunicerar med media och offentlig sektor.

Läs mer om Almega Friskvårdsföretagen.

Typ av verksamhet: Ideell organisation
Var i landet: Hela landet
Initiativet berör: Fysisk aktivitet