Aktiv Skola

Aktiv Skola

Stiftelsen Aktiv Skola bildades för att bli en samlande kraft som aktivt kan arbeta för att skapa en bättre skola i Sverige. Aktiv Skola fokuserar på områden som miljö, mobbning, hälsa, droger och grooming, och bidrar med kunskap och aktuellt material inom alla dessa områden. Aktiv Skola har bland annat satsat mycket på att ta fram material för att stimulera daglig fysisk aktivitet, och försett Sveriges alla skolor med kostnadsfritt utbildningsmaterial som uppmuntrar till rörelse. Aktiv Skolas maskotar Tryggve och Joy har dessutom en egen dans och sång samt korta skaka loss-videos som passar att använda för att bryta stillasittandet i klassrummet.

Läs mer om Aktiv Skola.

Typ av verksamhet: Stiftelse
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och kost