ActiWay

ActiWay

ActiWay är ett hälsoföretag som erbjuder en portal för administration av friskvårdbidraget och andra hälsoförmåner. Över 350 arbetsgivare runt om i landet använder ActiWay, och dessa har totalt 300 000 medarbetare som kan nyttja sina hälsoförmåner hos någon av de över 7000 anslutna hälsoleverantörerna i portalen.

ActiWay arbetar aktivt med att informera om friskvårdbidraget för att få fler människor aktiva. Genom direktkommunikation med användarna i systemet finns möjlighet att inspirera till aktivitet, vilket leder till att aktiveringsgraden av friskvårdbidraget ökar. ActiWay arbetar med att belysa hälsoeffekterna utifrån olika perspektiv, såväl för individen, organisationen som för samhället i stort och vi vet att högre aktivering ger effekt i alla led.

"ActiWay stödjer Generation Pep och deras vision om att få fler barn och unga i rörelse. Barn gör som vuxna gör, och genom att uppmuntra till mer aktivitet hos människor i arbetsför ålder skapas synergier och förutsättningar för ökad aktivitet hos barn och unga uppstår."

Läs mer om ActiWay.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet