27 apr 2019

Nu byggs Sveriges första Pep Park!

På initiativ av Generation Pep kommer Solna stad och Fabege i samverkan att uppföra tre aktivitetsparker – så kallade Pep Parker – i Huvudsta, Arenastaden och Hagaparken. Den första Pep Parken planeras stå klar för invigning efter sommaren.

För att öka tillgänglighet till vardagsmotion och ge barn, ungdomar och vuxna en möjlighet till aktivitet och rörelse tillsammans har konceptet Pep Parker utarbetats av Generation Pep i samverkan med Solna Stad och Fabege. Nu har arbetet med den första Pep Parken påbörjats, och efter sommaren planeras den stå klar för invigning i Huvudsta, Solna.

En Pep Park innehåller redskap anpassade för olika åldrar och funktionsvariationer och vill stimulera till spontan och planerad aktivitet samt utvecklar rörelseförmåga, koordination och andra fysiska färdigheter. En Pep Park innehåller också gymutrustning för vuxna.

Läs mer på Solna Stads hemsida.