20 jun 2018

Generation Pep i Almedalen

Självklart är Generation Pep på plats under Almedalsveckan för att diskutera med beslutsfattare inom näringsliv, offentlig sektor, politiker, organisationer, media och eldsjälar hur vi tillsammans kan förbättra barn och ungas hälsa.

Vi ser fram emot att ses i Visby!

Bild: almedalen.se

Bild: almedalen.se

 

Program:

Är frukost vägen till en bättre hälsa?

Tid: Tisdag den 3 juli 7.45-8.45
Plats: Hästgatan 10
Arrangör: ICA och Cancerfonden

Det sammanfattade kunskapsläget visar att hälsosamma matvanor minskar risken för att insjukna i cancer. Så mycket som en tredjedel av all cancer kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. Under seminariet kommer vi belysa några exempel på hur vår samarbetspartner ICA redan genom ett samarbete med Region Halland börjat agera för bättre matvanor och hur Cancerfonden arbetar med att öka kunskapsspridningen.

07.45-08.00 Vad åt du till frukost och hur påverkar våra matvanor kroppen?    Maximillian Lundin, kock och driver The Plant   Katarina Bälter, docent KI och professor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola

08.00-08.35 Varför äter vi det vi äter?    Gerda Nilson Tjernström, verksamhetschef för Generation Pep, Ulrika Årehed Kågström,  generalsekreterare för Cancerfonden   Anders Svensson, vd för ICA Sverige.  Lovisa Sjögren, disputerad läkare vid Barnkliniken Region Halland,    Dag Larsson, ordförande för Sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting   

 08.35-08.45   Frågor och diskussion

 

Barnens hälsa - vår framtid

Tid: Tisdag den 3 juli 11.00-12.00
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1
Arrangör: Uppsala Universitet


Beskrivning av samhällsfrågan Ohälsan bland barn ökar i Sverige. Idag är var femte pojke/flicka i Sverige överviktig och vissa utvecklar redan i ung ålder typ 2 diabetes. Hur medvetna är vi om problemet barnövervikt? Vad görs idag för att förbättra barns hälsa vad gäller övervikt?

Utökad information om evenemanget

Utvecklingen kan hejdas om samhällets olika aktörer beslutar att långsiktigt arbeta för en miljö där det blir möjligt för barnen att göra hälsosamma val. Vad behövs för att göra arbetet med barnövervikt mera framgångsrikt? Hur kan de yttre förutsättningarna (top-down) förbättras? Vad behövs för att skapa aktivitet bland människor (bottom-up)? Hur skapar vi en långsiktighet och ett helhetsgrepp i arbetet kring barnövervikt? Hur vet vi att det vi gör är bra (evidens-baserat)? Hur skapar vi underlag för att fatta beslut om hur arbetet med barnövervikt skall bedrivas?

Medverkande:

 • Christine Senter, verksamhetsledare Barnsam, Region Gotland
 • Peter Bergsten, professor, Uppsala Universitet
 • Anna Bessö, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten
 • Lenka Prokopec Karlberg, Ansvarig samarbeten, Generation Pep
 • Gustav Melén, Samverkansledare, moderator, Uppsala Universitet Innovation

Hur kan förskolan bidra till en bättre hälsa för våra barn?

Stillasittande, fetma och mycket skärmtid. Forskning visar att många barn rör sig för lite i kombination med sämre kost. Hur kan Sveriges förskolor främja god hälsa, fysisk aktivitet samt positiva matvärderingar för våra barn?

Tid: Tisdag den 3 juli 13.00-14.00
Plats: Hästgatan 13
Arrangör: Norlandias förskolor

Deltagare:

 • Mai-Lis Hellenius, professor/överläkare, Karolinska Institutet
 • Patrik Karlberg, kost- & måltidschef, Norlandia Förskolor
 • Lenka Prokopec Karlberg, ansvarig samarbetspartner, Generation Pep
 • Sara Wikander, hälsocoach, Balanserade Barn
 • Therese Albrechtson, moderator

Kreativa sätt att undervisa med sociala medier blandat med fysisk aktivitet

Tid: Tisdag den 3 juli 13.00-13.45
Plats: Almedalsbiblioteket
Arrangör: En läsande klass

Det är bevisat – fysisk aktivitet är starkt kopplat till inlärningsförmågan. Tillsammans diskuterar vi hur vi får våra unga att tycka att undervisning i kombination med rörelse är kul. Det handlar mycket om kreativitet på plattformar där unga befinner sig. Det är bevisat – fysisk aktivitet är starkt kopplat till inlärningsförmågan. Det finns idag ett antal vetenskapliga studier som redovisar att fysisk rörelse påverkar hjärnans förmåga att inhämta kunskap positivt. Samtidigt kommer alarmerande rapporter om att barns stillasittande ökar dramatiskt för varje år. Vi möter några lärare som har sammanflätat undervisningen med sociala medier och fysiska aktiviteter. Tillsammans diskuterar vi hur vi får våra unga att tycka att undervisning i kombination med rörelse är kul. Det handlar mycket om kreativitet på plattformar där unga befinner sig.

Deltagare: Örjan Ekblom, Associate professor GIH Gerda Nilsson Tjernström, verksamhetschef, Generation PEP, Jenny Ohlis, lärare Vistaskolan, driver bloggen och Instakontot Skolpeppen, Matilda Asp, lärare Vistaskolan, driver bloggen och Instakontot Skolpeppen

 

Är rätten till fysisk aktivitet och lek en klassfråga?

Tid: Onsdag den 4 juli 15.00-16.00
Plats: Birgers Gränd 7
Arrangör: Svenska Skidförbundet


Fysisk aktivitet för barn och ungdomar ställs i dag inför en rad nya utmaningar, det kan handla om idrottens ojämna tillgänglighet och att ungas idrottsvanor styrs av socioekonomiska faktorer, något som resulterar i en låg aktivitetsnivå. Hur kan vi synliggöra samt motverka detta?

Under seminariet får du ta del av våra erfarenheter om hur fysisk aktivitet och lek på snö blir tillgängligt för fler – oavsett bakgrund och förutsättningar. Hur kan vi få fler barn, ungdomar, och deras familjer, att upptäcka både den spontana leken på skolgårdar, trädgårdar, bakgårdar, lekplatser och även den mer organiserade aktiviteten hos den lokala skidklubben. Projektet "Alla barn har rätt" är ett samarbete mellan Svenska Skidförbundet, UNICEF Sverige och Håll Sverige Rent.

Medverkande:

 • Karin Thomasson, Ordförande Kultur- och fritidsnämnden, Östersunds kommun
 • Christina Heilborn, Programchef, Unicef Sverige
 • Marika Kehrer, Kommunikationsansvarig, Generation pep
 • Katarina Fahlén, Projektledare, Alla barn har rätt, Svenska Skidförbundet
 • Charlotta Bürger Bäckström, Verksamhetsansvarig Alla på snö och Skidor vill, Svenska Skidförbundet

 

Dags att låta skärmarna sova – Om sömnproblem, näthat och övervikt

Tid: Torsdag den 5 juli 14.30-15.30
Plats: Hästgatan 3
Arrangör: Högskolan i Kristianstad

Fear of missing out
Med mobiler och andra teknologiska plattformar är ungdomar ständigt tillgängliga för varandra på ett sätt som inte fanns för tio, femton år sedan. Ett nytt fenomen är ”Fear of Missing Out”, en benägenhet att vara ständigt uppkopplad och uppdaterad i vad som sker på sociala medier runt om i världen. I takt med ökad internetnärvaro blir man mer nåbar och sårbar och mobbing har avancerat till utstuderat näthat. Samtidigt har ungdomars sömnproblem tredubblats under de senaste tre decennierna. Ungdomar med sömnproblem får svårare att hänga med i skolundervisningen och i fysiska aktiviteter. Parallellt med detta ser vi att förekomsten av övervikt hos barn och vuxna ökar i hela världen.

Medverkande:

 • Pernilla Garmy, universitetslektor i omvårdnad/vårdvetenskap, sömnforskare, Högskolan Kristianstad 
 • Gerda Nilsson Tjernström, verksamhetschef, Generation Pep 
 • Annika Norell Clarke, filosofie doktor i psykologi, sömnforskare och psykolog, Karlstads universitet 
 • Gita Hedin, doktorand, Högskolan Kristianstad 
 • Isa Galvan och Linnea Holst, skapare av podcasten ”Jakten på likes” om sociala medier, Prins Carl Philips & Prinsessan Sofias stiftelse

Moderator Johan Wester