13 jan 2022

Årets Peppare finalist 3: Bollihop i Linköping

Bollihop är en del av KFUM Linköping och arbetar primärt för att sänka trösklarna till föreningslivet genom att erbjuda öppna och gratis träningar för tjejer i idrottssvaga områden. Via Bollihop har tjejer som nog aldrig skulle satt sin fot på en träning börjat spela olika sporter aktivt och några är idag själva tränare och domare.

Berätta kort om vilka ni är.

KFUM Linköping Bollihop har sedan 2016 erbjudit öppna och kostnadsfria träningar, i främst futsal, fotboll och basket för tjejer mellan 8-19 år i idrottssvaga områden i Linköping. Idag är vi ett Arvsfondsprojekt som dessutom erbjuder öppna träningar för mammor/kvinnor som står långt ifrån idrottsrörelsen. Utöver öppna träningar har vi mycket skolsamverkan och erbjuder sociala aktiviteter till våra deltagare.

Hur arbetar er verksamhet med att få barn och unga i rörelse?

För oss är det viktigt att möta upp aktuella behov och anpassa verksamheten utifrån målgruppen. Vi sänker trösklarna in till föreningslivet och vågar rucka på traditionella strukturer inom idrotten. Representation bland ledare och att vara på plats ute i områdena är viktiga nycklar i verksamheten. Att våra träningar dessutom är helt kostnadsfria, att ingen anmälan krävs och man inte behöver ha erfarenhet av idrott sedan innan, tror vi är minst lika viktiga för att få fler barn och unga i rörelse. Vi arbetar också mycket med ledarutveckling där vi ger förutsättningar till unga ledare 13 år uppåt från lokala områden att växa i sin roll och fortsätta vara de förebilder de är.

Två ledare inom Bollihop blickar ut över en fotbollsplan.

Vad tror ni behövs för att fler barn och unga ska kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv?

Det är otroligt viktigt att vi vänder frågan till målgruppen och att de verktyg vi ger är på barn och ungas villkor. Om vi på riktigt vill att fler barn och unga ska kunna leva ett mer aktivt och hälsosamt liv måste vi börja modernisera föreningslivet och idrotten. Idrotten speglar samhället och i takt med att samhället förändras måste idrottsrörelsen hänga med. Det behöver inte vara så svårt och komplicerat, bara genom att ge rätt förutsättningar och lyssna på målgruppen, har man kommit en god bit på vägen. Allt behöver inte vara som det alltid ha varit, våga testa nytt!

Hur känns det att vara finalist i Årets Peppare?

Vi är väldigt glada och tacksamma över att vara finalist i Årets Peppare. Vi är många som bidragit till att verksamheten är där den är idag och vi ser fram emot att fortsätta ge barn och unga samt deras föräldrar rätt förutsättningar för att fortsätta röra på sig och bidra till ett mer jämlikt samhälle och bättre folkhälsa.

Läs mer om Bollihop på KFUM Linköpings hemsida.