Upp & Hoppa Sverige!

För alla barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv

 

För mycket stillasittande leder till en rad negativa hälsoeffekter. Man blir tröttare, mindre effektiv och risken ökar för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa cancerformer. Stillasittande förkortar livet. Men om man bryter stillasittandet bryter man också många av de negativa effekterna.

Även den som tränar ett par gånger i veckan påverkas av att sitta långa perioder. Det viktiga är alltså att bryta det långvariga stillasittandet i vardagen.

Generation Pep bryter stillasittande tillsammans med flera av våra partners genom många olika initiativ.


Läs mer här:

Fakta om stillasittande


Ladda ned material:

Ta en bensträckare

Bryt stillasittandet

Ta trapporna


Generation Pep kommer löpande att publicera filmer om olika initiativ kring Upp och Hoppa, Sverige!

Följ oss på:

  Instagram

  Facebook

 

 


Våra Partners