Upp & Hoppa Sverige!

För alla barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv

Stillasittande är ett globalt problem och vi i Sverige är inget undantag. Vi sitter i genomsnitt 9 timmar om dagen. Goda vanor grundläggs tidigt i livet. Vi vuxna måste föregå med gott exempel. Barn gör som vi gör, inte som vi säger.


Upp och hoppa, Sverige!

Läs mer här