Partner: Alla på snö

Vi på GEN-PEP tror att samarbete är grundläggande för att få hela Sverige i rörelse. Det finns redan idag otroligt mycket kunskap och engagemang kring barn och ungdomars hälsa runtom i landet. Vi är väldigt glada över att få kroka arm med organisationer och föreningar i framkant.

Berätta om er själva, vilka är ni?

Alla på snö skapar snöglädje under en skoldag för landets fjärdeklassare. Under Alla på snö-dagen får alla barn, oavsett tidigare bakgrund och erfarenhet, möjlighet att kostnadsfritt prova olika sätt att glida på snö. För att ge barnen en så säker och rolig dag som möjligt utbildas gymnasieungdomar i den deltagande kommunen till Alla på snö-ledare. 

Alla på snö jobbar medvetet med kommuner, grund - och gymnasieskolor, föreningar och anläggningar för att för att nå våra uppsatta mål. Alla på snö-aktiviteten sker i samarbete med ansvarig på utbildningsförvaltingen i respektive kommun samt lärare på deltagande skolor.

Ett eget utbildningsmaterial (Snökunskapsboken och ledarhandledning) som används vid utbildning av lärare och gymnasieungdomar har tagits fram i samarbete med Svenska Skidrådet. För att kunna genomföra Alla på snö-dagar på bästa möjliga sätt för deltagande barn och ungdomar har samtligt utbildningsmaterial tagits fram utifrån Lgr 11, Lgy 11 och FN:s Barnkonvention. Ledarutbildning, praktik och uppföljning sker i linje med Barn- och fritidsprogrammets kursplan som möter skolans tredelade uppdrag.

År 2009 genomförde Charlotta Bürger Bäckström, Gymnastik och idrottshögskolan, en pilotstudie i Norrköping som lade grunden till det som nu är Alla på snö. Verksamheten har växt från 1 till 40 kommuner (2017). Över 90 000 barn har sedan starten fått möjlighet att uppleva det som blivit Svenska Skidförbundets och Alla på snös paradord – snöglädje.

Vad lockade er med Generation PEP?

GEN-PEP är ett nyfiket initiativ med barns och ungdomars fysiska aktivitet i fokus. GEN-PEP ser till möjligheterna att stärka viljan till fysisk aktivitet, något som rimmar helt med Svenska Skidförbundets intention att skapa trygga och inspirerande miljöer att utmanas och lyckas i. Utomhusaktivitet under vinterhalvåret ser vi som en bristvara och vi brinner för att bli ett språkrör för snöglädje. Precis som GEN-PEP vet vi att kommuner i relation till idrottsföreningar kan göra mycket för att barn och ungdomar genom att skapa bra förutsättningar i närmiljö. Tillsammans kan vi påverka samhällsstrukturen för en ökad aktiv livsstil bland barn och ungdomar!

Vad hoppas ni att vi ska åstadkomma tillsammans?

Att kunna glida på snö är en rörelsekompetens som har ett egenvärde i stunden men även ett investeringsvärde i framtidens rörelseglädje. Att behålla självförtroendet och att ha en positiv bild av sig själv, ”Idrottens goda spegel”, är avgörande för den positiva upplevelsen. I utvärderingen av Alla på snö, ”Alla har rätt att lyckas”, redovisades barnens uppfattning om vad de ansåg vara avgörande för en positiv upplevelse. Några faktorer som barnen särskilt värdesatte var miljön runt omkring, att de fick ett trevligt välkomnande och att det inte fanns något krav på prestation. Därför är det viktigt att anpassa aktiviteten efter elevernas olika förutsättningar och vilja. Alla på snö arbetar efter en trappstegsmodell, där små trappsteg av att lyckas ger förutsättningar för att utövaren ska vilja fortsätta att vara fysiskt aktiv hela livet – varje dag. Vi vill tillsammans med GEN-PEP genom utbildning av lärare, gymnasieungdomar, grundskolans fjärdeklassare samt Svenska Skidförbundets föreningar omsätta teori i praktiken.

Läs mer om Alla på snö här!